Usługi budowlane

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Poniżej przedstawiamy naszą obecną ofertę, jednocześnie zaznaczając, iż ciągle ją rozszerzamy. Jesteśmy też otwarci na propozycje klientów dotyczące usług, których dotąd nie wykonywaliśmy

  Wykonanie :

 • robót budowlanych murarskich
 • robót budowlanych izolacyjnych
 • instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • instalacji elektrycznych budynków i budowli
 • pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
 • robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  oraz

 • zdejmowanie azbestu
 • malowanie
 • tynkowanie
 • stawianie rusztowań
 • zakładanie stolarki budowlanej
 • budowa dróg kołowych i szynowych
 • roboty związane z fundamentowaniem
 • wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
 • transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi i specjalizowanymi
 • działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych